dijous, 30 de gener de 2014

JORNADA CRÈIXER DES DEL CORL'Educació Emocional va guanyant terreny en l'àmbit pedagògic. Cada cop som més conscients de la importància d’unes relacions sanes a l’escola, generadores de nous aprenentatges i que ens permetin créixer i ajudar a créixer. Sabem que hi ha factors emocionals i relacionals que condicionen la nostra feina, i que contenen un potencial de creixement important: la relació amb companys i companyes, la relació amb les famílies, la manera com vivim l’acompanyament emocional del nostre alumnat, la manera com vivim les pròpies emocions...  Una mirada i una actitud obertes i conscients, que tinguin en compte què pot aportar cadascú des del seu lloc, ens ajudaran a fer de l’escola un espai on petits i grans aprenem a conviure millor, a  viure millor.
L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer bones pràctiques en el camp de l’Educació Emocional, promoure espais de reflexió amb persones de llarga i reconeguda trajectòria en aquest àmbit, i oferir propostes formatives que ens permetin incorporar noves estratègies a l’aula. Adreçada a mestres i persones vinculades al món educatiu, i persones interessades en l’acompanyament emocional.


Més info i inscripcions:

Organitza: Arae, Viure és aprendre
Amb el suport de: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya