dimarts, 15 d’octubre de 2013

"PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA PÚBLICA"


Una altra educació és possible i necessària no a les retallades, no a les contrareformes.

El Govern central i els autonòmics, utilitzant com a excusa la crisi econòmica, segueixen retallant els recursos econòmics i humans del nostre sistema educatiu, tot i que aquesta política d'ajustos no està assolint els objectius d'estalvi que diu perseguir com mostren les dades de dèficit i deute públic. 

Al costat de les retallades, s'estan duent a terme una sèrie de reformes, com la LOMCE, el Reial Decret de Beques i Ajudes a l'Estudi, el desmesurat increment de les matrícules universitàries que suposen el retorn a un sistema basat en la selecció de l'alumnat condicionats pel seu nivell social i les possibilitats econòmiques de les seves famílies.

Per això des de la “Plataforma Estatal por la Escuela Pública” exigim que es retiri la LOMCE i que s'iniciï un procés de diàleg i recerca de solucions conjuntes amb les organitzacions representatives de la Comunitat Educativa que doti d'estabilitat el sistema, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat.